Udělujete nám souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, jež poskytuje svobodně a dobrovolně, pro účel, abychom Vás mohli zpětně kontaktovat a vyřídit Váš požadavek.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Správcem osobních údajů je HLD Products s.r.o., IČ: 19092121, se sídlem Záhřebská 562/41, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu maximálně 30 dnů, poté jsou tyto údaje vymazány.

Osobní údaje zpracováváme pouze v odpovídajícím rozsahu, tj. rozsahu vyplněného kontaktního formuláře.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny příjemcům – orgánům veřejné moci, bankám, institucím v rámci platebního styku, přepravním společnostem, příp. třetím osobám spolupracujícím se správcem.

Máte právo požadovat od nás, jakožto od správce, přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování, máte dále právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku nebo podat stížnost u dozorového úřadu.